Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Đẩy nhanh tiến độ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày cập nhật 07/06/2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp nắm tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sáng 5/6.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 60 xã/97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 61,9%, tỷ lệ xã đạt chuẩn vượt chỉ tiêu kế hoạch (59%) trước 6 tháng. Hiện có 2 đơn vị là thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền đạt tiêu chí NTM (100% xã đạt tiêu chí). 

Mục tiêu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 4 - 6 xã đạt chuẩn NTM; huyện Quảng Điền đạt chuẩn NTM, thị xã Hương Thủy được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong xây dựng NTM. Tuy nhiên theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quá trình làm thủ tục, hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM còn quá chậm. Hiện, toàn tỉnh có 60/97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nhưng chỉ có 47 xã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành và chính quyền địa phương đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ, thẩm định và công nhận cho các xã đã đạt các tiêu chí. Các địa phương tiếp tục nỗ lực, thực hiện chương trình có hiệu quả, thực chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống cho Nhân dân trong thời gian tới.

Theo baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 72.260
Truy cập hiện tại 176