Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền: triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 05/07/2020

Chiều ngày 03/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Dương Đình Luân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Nguyễn Đình Đức – Bí thư Huyện ủy Quảng Điền đã đến sự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp trong huyện vẫn được duy trì và có những chuyển biến tích cực về nội dung, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Đã tập trung tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình KTXH của địa phương, nổi bật đã tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong các tầng lớp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt MTTQ và tổ chức thành viên các cấp đã tập trung tuyên truyền vận động nâng cao ý thức dự phòng của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh và việc chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được triển khai sâu rộng, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ phòng chống dịch Covid, Mặt trận huyện Quảng Điền đã tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân trong huyện là 667.742.000đ; 1.500 kg gạo; 1.300 cái khẩu trang vải

Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã được Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức CTXH triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Thi đua đoàn kết sáng tạo”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, xây dựng Thừa Thiên Huế “Sáng - xanh - sạch,  không rác thải”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tuyến đường “Sáng, xanh, sạch đẹp, trật tự trị an”… được mở rộng và nâng cao, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khang trang, sạch, đẹp và mang lại lợi ích thiết thực đến các tầng lớp Nhân dân. Công tác hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách người có công và hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể phối hợp với cấp chính quyền quan tâm thực hiện góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; đã hỗ trợ xây dựng 9 nhà “đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo trong đó nguồn từ Quỹ “Vì người nghèo” huyện 4 nhà, phối hợp vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân xây dựng 5 nhà.

Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có những bước tiến mới; vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân được coi trọng; phát huy dân chủ thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã và đang phát huy được hiệu quả trên một số lĩnh vực. Công tác tôn giáo được chú trọng; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã tạo nên những tiền đề quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ các cấp trong giai đoạn mới. Đã tổ chức 2 đoàn giám sát độc lập, 12 đoàn kiểm tra hoạt động của Mặt trận cấp xã...


 Ông Nguyễn Đình Đức, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Điền tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài long của người dân về chương trình xây dựng Huyện nông thôn mới.  Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền đề ra các biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2020.

                                                                                                Phương Linh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 72.235
Truy cập hiện tại 172