Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông lần thứ 4, khóa XII
Ngày cập nhật 02/07/2020

Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2020. Sáng ngày 01/7/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.

Dự Hội nghị có các Ông Dương Đình Luân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Quốc Phụng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đoàn Văn Sóng - Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.


Ông Dương Đình Luân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với tinh thần chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức quyên góp, vận động được 83 tổ chức, cá nhân ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch Covid - 19 với số tiền 239.485.000 đồng... Từ đầu năm đến nay kinh phí của Quỹ Vì người nghèo” huyện và các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa  20 nhà với tổng số tiền là 430 triệu đồng, trong đó:  Quỹ Vì người nghèo” huyện: hỗ trợ xây dựng mới 19 nhà với tổng số tiền 380 triệu đồng, Công ty Điện lực miền trung hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng mới 01 nhà cho hộ nghèo ở xã Thượng Nhật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tiến hành 2 cuộc giám sát.


Ông Trần Quốc Phụng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất một số nội dung trọng tâm từ nay đến cuối năm, đó là tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận động  quỹ“Ngày vì người nghèo” nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trong địa bàn huyện; sử dụng nguồn quỹ có hiệu quả, thiết thực trong việc giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện về vốn, cây con giống, góp phần xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tập trung tại xã Thượng Nhật. Làm tốt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lựa chọn cử cán bộ tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 do Mặt trận tỉnh tổ chức, đồng thời phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở và các Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020).  Phấn đấu có 100% khu dân cư tổ chức thực hiện tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” gắn hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020).


Các đại biểu dự Hội nghị

Quang Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 72.280
Truy cập hiện tại 185