Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Mặt trận - Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 02/07/2020

Chiều ngày 01/7/2020, tại Hội trường Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Mặt trận - Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối Mặt trận - Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020, tập trung vào các nội dung như:

Việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Trung ương và tỉnh giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, các chương trình trọng điểm năm 2020; việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, củng cố đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực quản lý; Công tác An ninh - Quốc phòng; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia tốt các hoạt động xã hội; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính; triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng; tham gia tuyên truyền, thực hiện phòng chống dịch Covid-19.


Đồng chí Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
trình bày Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như: Mặt trận Tổ quốc cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII) và các Kết luận, Chỉ thị của Đảng, gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong hội viên, đoàn viên, công chức lao động và các tầng lớp nhân dân, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên nhằm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh và của Bộ, Ngành,...


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Mặt trận - Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020

Thiên Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 72.244
Truy cập hiện tại 176