Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 26/06/2020

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cung cấp danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vi, cá nhân ủng hộ, phòng chống dịch bệnh Covid-19. (theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Ban Biên tập
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 72.207
Truy cập hiện tại 158