Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày cập nhật 24/06/2020

Sáng nay, ngày 24/06/2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 2043 đại biểu tham dự tại 66 điểm cầu dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại điểm cầu cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Lạc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn có sự tham dự của đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, cùng Văn phòng và các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, các đại biểu tham dự đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam, gồm: Lời mở đầu, 8 chương, 37 điều. So với Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá VIII bổ sung 1 điều và sửa đổi, bổ sung một số câu từ, bố cục lại nội dung tại 22 điều.

Hội nghị đã có 13 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến ý kiến góp ý vào các nội dung của dự thảo Thông tri hướng dẫn để khi ban hành sát với thực tiễn hoạt động ở cơ sở. Các ý kiến tham gia tập trung vào những vấn đề như: Xem xét, làm rõ về định nghĩa "Liên minh chính trị", "Hiệp thương dân chủ"; về phương thức tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên để các tổ chức thành viên hiểu về vai trò, nhiệm vụ và quyền lợi của mình.Nên bỏ hay giữ nguyên tổ tư vấn tại cấp xã; thẩm quyền công nhận Ủy viên Ủy ban Mặt trận và những nội dung, quy trình cụ thể trong phần xử lý Kỷ luật,...


Các đại biểu tại điểm cầu cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu tại các điểm cầu, góp phần hoàn thiện và sớm ban hành Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đảm bảo chất lượng và sát với thực tế triển khai tại mỗi địa phương.

Thiên Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 72.106
Truy cập hiện tại 153