CHÀO MỪNG FESTIVAL HUẾ NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "DI SẢN VĂN HÓA VỚI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN"

 

Văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
117 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
55-HD/BTGTU09/05/202209/05/2022xHướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
45/HD-MTTQ-BTT29/04/202229/04/2022xHướng dẫn thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
26-CT/TU28/04/202228/04/2022xChỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh
537/KH-MTTW-BTT22/04/202222/04/2022xKế hoạch về việc giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
190/KH-MTTQ-BTT20/04/202220/04/2022xKế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
534/KH-MTTW-BTT20/04/202220/04/2022xKế hoạch về việc triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020.
535/KH-MTTW-BTT20/04/202220/04/2022xKế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
182/KH-MTTQ-BTT17/03/202217/03/2022xKế hoạch giám sát về tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2022
181/KH-MTTQ-BTT09/03/202209/03/2022xKế hoạch giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022
998/MTTQ-BTT01/03/202201/03/2022xCông văn về việc báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Tìm kiếm tin tức
 
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 688.044
Truy cập hiện tại 314