TOÀN DÂN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2023 TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN NGÀY 18/11/2023 - MỌI SỰ ỦNG HỘ XIN CHUYỂN VỀ BAN VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, SỐ TÀI KHOẢN: 3761.0.3012543.91046 TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH; HOẶC TRỰC TIẾP TẠI 47 HAI BÀ TRƯNG - THÀNH PHỐ HUẾ, ĐIỆN THOẠI: (0234).3848200.

 

Tài liệu tuyên truyền
Toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Công văn số 6609-CV/BTGTW, ngày 20/9/2023.
Căn cứ Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU ngày 20/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải Hướng dẫn đính kèm. Đề nghị Mặt trận các cấp triển khai công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Căn cứ Công văn 943-HD/BTGTU ngày 21/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Vùng 3 Hải quân, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải Công văn đính kèm. Đề nghị Mặt trận các cấp triển khai công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Căn cứ Công văn 945-CV/BTGTU ngày 12/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải Công văn đính kèm. Đề nghị Mặt trận các cấp triển khai công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Căn cứ Công văn 945-CV/BTGTU ngày 25/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải Công văn đính kèm. Đề nghị Mặt trận các cấp triển khai công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/BTCTW ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Đề nghị Mặt trận các cấp triển khai công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Căn cứ Công văn số 372/TTH-THNSKSNB ngày 28/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền văn bản, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Thông cáo báo chí về việc ban hành Thông tư quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị 
Căn cứ Công văn 915-CV/BTGTU ngày 03/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải đề cương tuyên truyền. Đề nghị Mặt trận các cấp triển khai công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Thực hiện Công văn số 6520/MTTW-BTT ngày 20/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn và Thể lệ Giải Báo chí. Đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Giải Báo chí phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Căn cứ Công văn số 881-CV/BTGTU ngày 05/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung công văn và tài liệu tuyên truyền, đề nghị Mặt trận cấp huyện, cấp xã khai thác, sử dụng để triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh./.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
 
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.831.751
Truy cập hiện tại 2.669