NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2024 - 2029 !

 

Tài liệu tuyên truyền
Căn cứ Công văn số 1347-CV/BTGTU ngày 15/7/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Mảnh đất, con người và truyền thống Vĩnh Linh", Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn và Thể lệ Cuộc thi. Đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế tuyên truyền và khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
Thực hiện Công văn số 3869-CV/TU ngày 11/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận 84-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn. Đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 84-KL/TW; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên... nhất là người đứng đầu đối với công tác văn học, nghệ thuật.   
Căn cứ Công văn số 1345-CV/BTGTU ngày 11/7/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương” tỉnh Quảng Ninh 2024, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn và Thể lệ Cuộc thi. Đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế quan tâm tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi nói trên.  
Căn cứ Công văn số 1331-CV/BTGTU ngày 21/6/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc XHCN (02 và 05/8/1964 - 02 và 05/8/2024), Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn và Đề cương đính kèm. Đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, những bài học lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  
Ngày 17/6/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 1916/MTTQ-BTT về việc hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn và Thể lệ dự thi, đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia dự thi trên nền tảng số Hue-S.   
Căn cứ Hướng dẫn số 137-HD/BTGTU ngày 22/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc (02 và 05/8/1964 - 02 và 05/8/2024), Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Hướng dẫn. Đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Công văn số 1289-CV/BTGTU ngày 22/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2024, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn. Đề nghị MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.  
Căn cứ Hướng dẫn số 135-HD/BTGTU ngày 23/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024), Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Hướng dẫn và đề cương tuyên truyền, đề nghị Mặt trận cấp huyện triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.  
Ngày 06/5/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 1855/MTTQ-BTT về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2024, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn, Kế hoạch và Thể lệ Giải Búa liềm vàng toàn quốc và tỉnh. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện  
Căn cứ Công văn số 1249-CV/BTGTU ngày 22/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024), Ban Biên tập Trang thông tin điện tử đăng tải nội dung Công văn và đề cương tuyên truyền, đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
 
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.069.822
Truy cập hiện tại 473