CHÀO MỪNG FESTIVAL HUẾ NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "DI SẢN VĂN HÓA VỚI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN"

 

Tài liệu tuyên truyền
Thực hiện Công văn số 507-CV/BTGTU ngày 01/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Đề cương, đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
Ngày 14/6/2022, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành Thể lệ số 02/TL-BTC về Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022 - 2023. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Thể lệ cuộc thi, đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.
Căn cứ Công văn số 2892/BCĐ ngày 31/5/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung phương thức thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã triển khai công tác tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các đối tượng lừa đảo qua mạng.
Thực hiện Công văn số 437-CV/BTGTU ngày 13/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sao gửi Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung đề cương. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã triển khai công tác tuyên truyền kịp thời kết quả Hội nghị đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, 
Thực hiện Hướng dẫn số 45/HD-MTTQ-BTT ngày 29/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc Thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung đề cương tuyên truyền, đề nghị Mặt trận các cấp triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương.
Từ đầu năm 2022 đến nay, tại các khu du lịch, khu tắm biển, sông, suối, ao, hồ trên địa bàn một số địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước, ảnh hướng lớn đến tính mạng của nhân dân và du khách. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra 03 vụ đuối nước làm 03 học sinh tử vong (01 vụ tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền; 01 vụ tại xã Thuỷ Tân, thị xã Hương Thuỷ và 01 vụ tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) tạo sự lo lắng, bất an cho gia đình và xã hội.
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện và cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục và tử vong do tai nạn thương tích.
Ngày 05/11/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2260/QĐ-MTTW-BTT Về việc ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Ủy ban MTTQ Việt Nam. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Quyết định, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã triển khai công tác soạn thảo văn bản theo Quyết định và quy định đính kèm.
Thực hiện Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 29/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022). Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Hướng dẫn và đề cương tuyên truyền, đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Thực hiện Công văn số 420-CV/BTGTU ngày 06/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn kèm thông báo Giải thưởng, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Giải thưởng.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
 
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 688.105
Truy cập hiện tại 319