Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, chúng ta càng thấm thía và thấm nhuần bài học về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng; bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; bài học về thực hành dân chủ rộng rãi; bài học “lấy dân làm gốc”. Đó là cội nguồn để các thế hệ hôm nay và mai sau khẳng định quyết tâm xây dựng nước “Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, tất cả vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân như Bác Hồ từng mong muốn.
Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, như một ngọn cờ dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, dân tộc và nhân dân ta.    
Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc bằng hình thức trực tuyến nhằm đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thừa Thiên Huế có hai huyện miền núi (Nam Đông, A Lưới) và 4 huyện, thị xã có xã miền núi (Phú Lộc, Phong Điền, Hương Thủy, Hương Trà) với 46 xã miền núi, trong đó có 34 xã có đồng bào dân tộc thiểu số, như: Cơ Tu, Tà Ôi, Pa Hy, Vân Kiều… với dân số 53.671 người. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, nơi đây từng là địa bàn có vị trí địa chính trị quan trọng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”. Thực hiện lời dạy của Bác, trong 5 năm qua, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền đã góp phần lan tỏa trong xã hội những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; gương người tốt, việc tốt trong học và làm theo Bác.
Vì sao cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh, tu thân, tự vượt lên chính mình? Vì đảng viên, cán bộ trong sạch, vững mạnh thì Đảng trong sạch, vững mạnh.
Chị Đạm Thư trao cho tôi nội dung cuốn băng ghi âm và “ủy quyền” cho tôi viết lại làm sao để bà con Thừa Thiên Huế nhớ đến một vị lão thành cách mạng đã cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc, nhưng còn ít người biết. Hơn thế, qua câu chuyện của ông, chúng ta hiểu thêm lịch sử vùng đất A Lưới trong một thời đoạn còn rất ít sử sách ghi lại chi tiết.
Gần 100 đồng bào của 13 dân tộc sẽ tham gia các hoạt động tháng 5 với chủ đề “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam” hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2022).
Tư tưởng về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân rộng lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn Việt Nam và sự nhìn nhận giá trị nhân văn, tốt đẹp của tôn giáo. Hồ Chí Minh không chỉ đã nêu lên và quán triệt chỉ đạo xây dựng khối đoàn kết tôn giáo, mà chính Người là tấm gương, là ngọn cờ quy tụ khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có chức sắc và đồng bào các tôn giáo. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu nhiều vấn đề thể hiện nhận thức mới, đầy đủ hơn, phù hợp hơn của Đảng về vấn đề đoàn kết tôn giáo, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước hiện nay. 
Tiêu cực là để chỉ những hiện tượng không lành mạnh, có tác dụng phủ định, cản trở, không tốt đối với quá trình phát triển của xã hội; tiêu cực là trái với tích cực.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
CHÀO MỪNG FESTIVAL HUẾ NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "DI SẢN VĂN HÓA VỚI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN"

 

Tìm kiếm tin tức
 
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 688.100
Truy cập hiện tại 315