CHÀO MỪNG FESTIVAL HUẾ NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "DI SẢN VĂN HÓA VỚI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN"

 

Công văn - Giấy mời
Ngày 19/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 1036/MTTQ-BTT về việc đề nghị gửi ảnh tư liệu, video clip tuyên truyền hoạt động Mặt trận các cấp. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử đăng tải nội dung Công văn đề nghị Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố Huế quan tâm triển khai thực hiện.
Thực hiện Công văn số 974/MTTQ-BTT ngày 28/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc đề nghị viết bài tham luận góp ý – phản biện vào Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung Công văn và dự thảo Luật. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng Tư vấn UBMT tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động tuyên truyền, triển khai lấy ý kiến góp ý – phản biện về dự thảo Luật và gửi Bài tham luận về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định.
Ngày 07/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 930/MTTQ-BTT về việc củng cố, hoàn thiện các trang MXH của Mặt trận các cấp. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung Công văn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Nhằm chuẩn bị cho Báo cáo tổng kết công tác Dân chủ - pháp luật năm 2021 theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 869/MTTQ-BTT ngày 14/10/2021 về việc xây dựng Báo cáo công tác Dân chủ - pháp luật năm 2021. Ban Biên tập trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh đăng tải nội dung công văn, đề cương và phụ lục đính kèm đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo kết quả triển khai thực hiện.
Nhằm thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16/8/2021 về phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo các file đính kèm.
Thực hiện Công văn số 230-CV/BTC ngày 17/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ban Tổ chức cuộc thi về việc điều chỉnh một số chi tiết của Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung Công văn. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Căn cứ Công văn số 581/TTH-THNSKSNB ngày 14/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phối hợp thông tin tuyên truyền về các kết quả hoạt động của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 và tuyên truyền Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung Công văn để kịp thời thông tin chính xác về các cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước và kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, góp phần tạo sự đồng thuận của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 30/8/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 809/MTTQ-BTT về việc tham gia cuộc thi trên Internet tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung Công văn và Thể lệ Cuộc thi. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Ngày 13/8/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 791/MTTQ-BTT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung Công văn. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo file đính kèm.
Căn cứ Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021). Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải nội dung hướng dẫn và đề cương tuyên truyền. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị theo các file đính kèm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
 
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 688.109
Truy cập hiện tại 317