Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Công văn - Giấy mời
Ngày 30/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số  311/MTTQ-BTT về việc phát động, hưởng ứng Giải báo chí về đề tài “Thảm họa da cam và công  cuộc khắc phục hậu quả chất dộc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam”. Ban Biên tập đăng tải nội dung công văn và Thể lệ giải báo chí theo file đính kèm:
Thực hiện Hướng dẫn số 31/HD-MTTW-BTT ngày 23/6/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị. (theo Đề cương đính kèm)
Ngày 08/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 271/MTTQ-BTT về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Ban Biên tập đăng tải nội dung công văn  và kế hoạch của UBND tỉnh theo file đính kèm:
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi Giấy mời tham dự hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; vào lúc 8h00 ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 3 cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban biên tập đăng tải nội dung giấy mời và các văn bản kèm theo:                            
Ngày 10/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 274/MTTQ-BTT về việc  tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép. Ban Biên tập đăng tải nội dung theo file đính kèm.
Ngày 21/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 244/MTTQ-BTT về việc xây dựng Báo cáo công tác  Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020. Ban Biên tập đang tải nội dung theo file đính kèm:
Ngày 7/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Công văn số 897/MTTW-BTT về việc góp ý vào dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Ban biên tập đăng tải nội dung công văn và dự thảo Thông tri theo file đính kèm:
Ngày 13/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 13/HD-MTTQ-BTT về việc  khen thưởng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. Ban Biên tập đăng tải nội dung hướng dẫn theo file đính kèm:
Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo file đính kèm
Ngày 23/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 177/MTTQ-BTT về việc hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ  phòng chống dịch Covid-19. Ban Biên tập đăng tải toàn bộ nội dung công văn theo file đính kèm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 49.750
Truy cập hiện tại 7