Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong những năm qua thu được các kết quả rất đáng ghi nhận. Từ trạng thái “sính ngoại” sang trạng thái tương đối tự tin cộng với ý thức trách nhiệm, người Việt Nam đã dùng hàng Việt Nam nhiều hơn, thường xuyên hơn. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở kết quả đó thì chưa đạt tới kỳ vọng của cuộc vận động.
Theo TS Nguyễn Viết Chức, không nên tạo thành sự ép buộc hay trách nhiệm cho người dân là phải mua hàng Việt Nam mà cần tạo được nhận thức cho người dân tin dùng hàng Việt, tự hào về chất lượng hàng Việt, loại bỏ tư tưởng sính ngoại.
Qua khảo sát, Sở Công thương đã chọn cửa hàng của Công ty TNHH Thiên Hương tại 20 Chi Lăng, TP. Huế để làm điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm).  
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 49.769
Truy cập hiện tại 6