Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp
Ngày cập nhật 24/05/2023

Chiều ngày 24/5/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp. Chủ trì hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Thanh Bình – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Tiến – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Bá Nam – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế; Phạm Hương Giang – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Huế và các phòng, ban của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị

Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và NHCSXH; các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.


Đồng chí Nguyễn Nam Tiến – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
phát biểu tại Lễ Ký kết


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Nam Tiến – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; huy động được hàng nghìn tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua phương thức cho vay trực tiếp và cho vay ủy thác tín dụng chính sách xã hội hiệu quả đã khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng. Đồng chí Nguyễn Nam Tiến đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Huế với vị trí, vai trò và chức năng của mình cần chủ động, tích cực phối hợp với NHCSXH các cấp tại địa phương để hỗ trợ, đảm bảo quyền được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách đối với các đối tượng của tổ chức mình; thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội đối với các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện. Thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của NHCSXH, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay.


Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp hình lưu niệm

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Nam Tiến – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Phạm Hương Giang – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp và chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Thiên Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
 
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.671.589
Truy cập hiện tại 9