Thừa Thiên Huế: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 06/02/2021

Sáng ngày 05/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết cùng với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là cơ hội để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác Mặt trận trong năm 2021.


Ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp có ý nghĩa chính trị quan trọng trong việc kiện toàn và xây dựng nhà nước pháp quyền từ Trung ương đến địa phương; vì vậy cần phải chọn lựa được những đại biểu đại diện cho cử tri của tỉnh, những lĩnh vực quan trọng, thế mạnh của tỉnh để có tiếng nói trong Quốc hội, HĐND ngoài trách nhiệm chung là xây dựng Quốc hội, xây dựng HĐND.


Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị hiệp thương, ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và khóa XV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu của tỉnh là 07 đại biểu, trong đó 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; số lượng người của tỉnh giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội là 13 đại biểu.


Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổng số đại biểu được bầu là 51 đại biểu. Sau khi biểu quyết thông qua, Hội nghị thống nhất số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh thay đổi từ 98 lên 99 người. Cụ thể, số người ứng cử đại biểu phụ nữ chiếm tỷ lệ 37,37%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi:16,33%; đại biểu là người dân tộc thiểu số: 6,12%; đại biểu là người ngoài Đảng: 13,27% và đại biểu tái cử: 35,29%.


Biểu quyết thông qua tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị để hoàn thành tốt công tác bầu cử, các đại biểu tham dự Hội nghị cần chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan lựa chọn những đại biểu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần giới thiệu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Sau Hội nghị lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ trieenr khai hướng dẫn các bước tiếp theo để công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ và đạt kết quả cao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Nhật Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 185.786
Truy cập hiện tại 10