Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
30 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
62/KH-MTTQ-BTT15/06/202015/06/2020xSơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 02/KL - ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo
59/KH-MTTQ-BTT21/05/202021/05/2020xThực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
58/KH-MTTQ-BTT19/05/202019/05/2020xTổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)
52/KH-MTTQ-BTT12/05/202012/05/2020xThực hiện Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW,ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị
53/KH-MTTQ-BCÐCVÐ12/05/202012/05/2020xKế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 49.739
Truy cập hiện tại 7