Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Tìm kiếm tin tức
Video khác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Huyện, thị xã, thành phố
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”
Ngày cập nhật 06/05/2020

Ngày 13/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành hướng dẫn  khen thưởng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. Ban Biên tập đăng tải nội dung hướng dẫn theo file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Ban Biên tập
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”
Ngày cập nhật 06/05/2020

Ngày 13/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành hướng dẫn  khen thưởng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. Ban Biên tập đăng tải nội dung hướng dẫn theo file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Ban Biên tập
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”
Ngày cập nhật 06/05/2020

Ngày 13/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành hướng dẫn  khen thưởng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. Ban Biên tập đăng tải nội dung hướng dẫn theo file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Ban Biên tập
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”
Ngày cập nhật 06/05/2020

Ngày 13/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành hướng dẫn  khen thưởng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. Ban Biên tập đăng tải nội dung hướng dẫn theo file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Ban Biên tập
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 93.861
Truy cập hiện tại 5