CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019-2024

Công văn về Báo cáo số liệu Đại hội MTTQ các cấp 2019

Công văn về Báo cáo số liệu Đại hội MTTQ các cấp 2019

Attachments:
Download this file (Bieu mau 1.xls)Bieu mau 1.xls[ ]17 Kb
 

Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VIII tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ban Biên tập xin gới thiệu toàn văn dự thảo báo cáo và phụ lục Đại hội lần thứ IX của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (có file đính kèm).

(Dự thảo)

PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC,

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT DỘNG,

XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG

DI SẢN, VĂN HÓA, SINH THÁI, CẢNH QUAN, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

 

(Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VIII

tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế,

lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024)    

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đọc thêm...

 

Công văn số 1213 về khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế

         

- Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII;

- Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-MTTW ngày 05/11/2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019);

- Căn cứ Hướng dẫn số 50/HD-MTTQ-BTT ngày 10/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Attachments:
Download this file (HUONGDANSO50.KNC2019.doc)HUONGDANSO50.KNC2019.doc[ ]52 Kb

Đọc thêm...

 

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ngày 11-10-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 70- HD/BTGTW về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ban biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Đọc thêm...

 

Kế hoạch tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 08/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-MTTQ-BTT về tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Biên tập đăng tải nội dung Hướng dẫn theo file đính kèm.

Attachments:
Download this file (2018KH TuyentruyenDHMTcaccap.doc)2018KH TuyentruyenDHMTcaccap.doc[ ]56 Kb
 
Các bài viết khác...

DAI_HOI_3

You must have Flash Player installed in order to see this player.
KY_YEU_MATTRAN
MATTRAN_TTH
80Nam1
rmodule51
BAUCU
banner_xay_dung_nong_thon
mientrung1

Lượt truy cập

Trang liên kết