CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019-2024

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ngày 11-10-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 70- HD/BTGTW về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ban biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Đọc thêm...

 

Kế hoạch tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 08/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-MTTQ-BTT về tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Biên tập đăng tải nội dung Hướng dẫn theo file đính kèm.

Attachments:
Download this file (2018KH TuyentruyenDHMTcaccap.doc)2018KH TuyentruyenDHMTcaccap.doc[ ]56 Kb
 

Công văn số 1107/CV-MTTQ-BTT ngày 29 tháng/10/ 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phổ biến nội dung Nghị định số 122 ngày 17/9/2018 của Chính phủ

       Kính gửi:   Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế

 

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa”, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2018. Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Nghị định, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7995/UBND-VH, ngày 18/10/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế kịp thời phổ biến nội dung Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn tỉnh (Nội dung Nghị định được đăng tải trên trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh)

Chậm nhất đến ngày 20/11/2018, báo cáo kết quả triển khai về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh (qua ban Phong trào).

 

                                                                 TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                 (Đã ký)

                                                                   Lê Thị Tuyết Mai

 

Tài liệu tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2018

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể bà con!

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018. Hôm nay, chúng ta vui mừng tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đồng thời sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết.

Đọc thêm...

 

Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016 – 2018) và tổng kết 15 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 – 2018)

Ngày 31/7/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-MTTQ-BTT về sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016 – 2018) và tổng kết 15 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 – 2018). Ban Biên tập đăng tải nội dung Hướng dẫn theo file đính kèm.

 
Các bài viết khác...

DAI_HOI_3

You must have Flash Player installed in order to see this player.
KY_YEU_MATTRAN
MATTRAN_TTH
80Nam1
rmodule51
BAUCU
banner_xay_dung_nong_thon
mientrung1

Lượt truy cập

Trang liên kết