CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019-2024

Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03/01/2014 về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận Thừa Thiên Huế xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị (nội dung được đính kèm theo file bên dưới).

Attachments:
Download this file (2383_Chi_thi_32.pdf)2383_Chi_thi_32.pdf[ ]86 Kb

Đọc thêm...

 

Kế hoạch số 371/KH-MTTW-BTT ngày 29/7/2013 của Ban Thường trực UBTWMTTQVN về việc Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

Attachments:
Download this file (MTTW- KH Tuyen truyen cua BTT.doc)MTTW- KH Tuyen truyen cua BTT.doc[ ]83 Kb

Đọc thêm...

 

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

Đọc thêm...

 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
 
Số: 93/HD-MTTW-BTT
 
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
                    Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN
Thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của
Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với
người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Đọc thêm...

 

Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ...

Nghị quyết này đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2013 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với ngườigiữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...

DAI_HOI_3

You must have Flash Player installed in order to see this player.
KY_YEU_MATTRAN
MATTRAN_TTH
80Nam1
rmodule51
BAUCU
banner_xay_dung_nong_thon
mientrung1

Lượt truy cập

Trang liên kết